';

Lunch Menu

LUNCH MENU

3 daniowe lunch menu 35  zł/os.

karafka wody niegazowanej

Powyżej 5 osób doliczany jest serwis w wysokości 10% wartości rachunku.